تلفن تماس : 09364913131

آدرس : تهران- خیابان جانبازان غربی - خیابان کرمان جنوبی - کوچه زرین قبایی - پلاک 66 

کد پستی : 1634755511

ایمیل :  ms_shopline@yahoo.com